Akademija

Home / Akademija
Akademija 4, Akademija za letalstvo

POSLANSTVO


Kot vrhunska letalska šola skrbimo za najboljše šolanje pilotov in drugih letalskih strokovnjakov.

.

Sočasno skrbimo za razvoj stroke potrebne za izvajanje dejavnosti letalske šole ter izvajamo inovativen in vrhunski raziskovalni in didaktični program.

Gradimo sistem vrhunskega letalskega šolanja.


Akademija 4, Akademija za letalstvo, je projekt, s katerim vztrajno gradimo odlično letalsko šolo. Ta organizacija goji in razvija slovensko šolo pilotiranja in podpira slovenske proizvajalce letal.
Podjetje je bilo ustanovljeno v januarju 2013, medtem ko je bilo dovoljenje za delo letalske šole s strani Agencije za civilno letalstvo RS podeljeno avgusta istega leta.

Akademija – tudi Pipistrelova.

Od samega začetka ima Akademija 4, Akademija za letalstvo, oziroma na kratko Akademija, povsem jasno zarisane smernice razvoja, ki konceptualno odstopajo od klasičnih lokalnih letalskih šol. Od samega začetka je Akademija eksluzivni partner za šolanje podjetju Pipistrel. Pipistrel Academy je program, ki je v lasti Pipistrela, vendar ga razvijamo in uporabljamo v naši Akademiji. S tem programom želi Pipistrel narediti korak dlje od konkurenčnih proizvajalcev letal.
Naš obseg je globalen in lokalen. V lokalnem smislu šolamo pilote. Obseg šolanja je relativno majhen. To si lahko privoščimo, ker so fiksni stroški letal, ki jih uporabljamo, relativno nizki. Vsako leto želimo izšolati in vzgojiti peščico pilotov in učiteljev letenja. To peščico šolajo izjemni učitelji letenja, ki so hkrati razvijalci novih sistemov in produktov za letalsko šolanje.

Ena izmed vodilnih lastnosti Akademije je, da imamo izredno visok intelektualni standard. Naši učitelji letenja so inteligentni, razumski in splošno razgledani. Predvsem pa so vsi naši učitelji zadovoljni in izpolnjeni posamezniki, ki nimajo frustracij, ki bi jih nehote prenašali ali pa celo zdravili na svojih učencih, kot se pogosto dogaja v drugih letalskih šolah.
Učitelji letenja ob delu na osnovnem šolanju in z začetniki ne pozabimo ključnih težav, hkrati pa lahko preizkušamo nove prijeme in zamisli. Tako nastaja v naših kabinah redka simbioza, kjer sta pilot-učenec in učitelj letenja visoko motivirana tako za učenje kot za poučevanje.

Akademija domuje v središču Slovenije – na vzletišču v Zagorju.

Akademija pa lahko uspeva, ker to metodiko, sisteme šolanja in povezane produkte prodajamo na globalnem trgu.
Delovanje in prilivi z globalnega trga omogočajo, da razvijamo diferenciatorje, ki nas ločijo od lokalnih šol, ki takšnega razvoja kadrovsko in finančno ne zmorejo. Nobena šola v radiju 500 km ne more ponuditi v lastni hiši razvitega portala za e-učenje ali pa simulatorja točno tistega letala, ki ga uporabljamo v šoli.
Naš hiter razvoj je mogoč, ker v vsakdanje delo prenašamo najboljše letalske dele bogate slovenske letalske tradicije. V naši šoli boste srečevali in delali z živimi letalskimi legendami, ki so ali še vedno premikajo meje mogočega v letalstvu. Eno izmed poslanstev naše letalske šole je konstruktivno ohranjanje dediščine (več tukaj).

Najbolje pri vsem tem je, da so po duši še vedno učitelji letenja.
Naše poslovanje bo vzdržno in nadaljevali bomo s prakso, da smo dobri partnerji našim učencem, učiteljem, pilotom z licencami, letalskim navdušencem in lokalnemu okolju.


REFERENCE

  • ustanovitelji in razvojniki programa Pipistrel Academy (2014)
  • izšolali smo indijske vojaške pilote inštruktorje za letenje in poučevanje na letalu Garud (2016)
  • razvili smo prvi VR simulator letenja na svetu in ga vpeljali v redno proizvodnjo (2017)
  • s posebnim mandatom EASE smo izšolali prve učitelje letenja na električnih letalih na svetu (2018)

AKADEMIJA 4 in AERONAVT

Akademija 4 je bila sprva poimenovana Aeronavt. To ime je podjetje nosilo od svoje ustanovitve (januar 2013). S 1.1.2019 smo Aeronavt preimenovali v Akadamija 4, Akademija za letalstvo.

Časovnica Akademije 4

Časovnica razvoja in dosežkov Akademije 4.